Μ.Μπακαούκας

Mpakaoukas (1)Διδάσκει: Φιλοσοφία

Ο Μιχάλης Μπακαούκας σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα/μίου Ιωαννίνων (1989-1993). Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαία και Σύγχρονη Φιλοσοφία στο Παν/μιο του Εδιμβούργου (1994-1996), όπου απέκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Μάστερ Φιλοσοφίας κατόπιν ερεύνης (MSc by research). To 2001 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Παν/μίου Αθηνών. Ως επιστημονικός συνεργάτης (philosophy adjunct lecturer) έχει διδάξει «φιλοσοφία και κοινωνιολογία της εκπάιδευσης» στην ΑΣΠΑΙΤΕ (2002-2012) και το μάθημα «Εισαγωγή στην Φιλοσοφία» στον Παν/μιο Πειραιώς και στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών (College Years in Athens, ΔΙΚΕΜΕΣ/ 2001-2003). Από το 2003 έχει διορισθεί, κατόπιν εξετάσεων ΑΣΕΠ, στην Δ/θμια εκπαίδευση ως φιλόλογος. Έχει δημοσιεύσει πολλές φιλοσοφικές εργασίες και βιβλία (στην Ελληνική και στην Αγγλική), έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και είναι επιστημονικός συνεργάτης σε φιλοσοφικές και επιστημονικές «εταιρείες».

Dr Michael D. Bakaoukas studied Ancient and Modern Philosophy at the University of Ioannina, Greece, receiving his Bachelor’s degree in 1993. He received his Master’s in Philosophy from the Philosophy Department of the University of Edinburgh, working with Dr Theodore Scaltsas at Project Archelogos (1995). He obtained his Ph.D. in Ancient Greek Philosophy from the Department of Methodology, History and Theory of Science of the University of Athens, Greece (2001). He is consulting Fellow in Greek Philosophy at the (Aristotelian and Adlerian) Center for Applied Philosophy, Oregon, USA (Radical Academy). Dr Bakaoukas has taught philosophy at the University of Peiraeus, Greece, at the International Center for Hellenic and Mediterranean Studies (College Years in Athens) and at the Higher School of Pedagogical and Technological Education (ASPAITE), Greece. He has published numerous philosophical research papers and books in Greek and in English.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (ή βιβλία) συνεργασίας με σύστημα ανώνυμων κριτών 

(αναφέρονται σε χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από την πιο παλιά και καταλήγοντας στην πιο πρόσφατη.Φαίνεται η σειρά των ονομάτων όλων των συγγραφέων, ο τίτλος της εργασίας, το πλήρες όνομα του περιοδικού, ο αριθμός του τόμου δημοσίευσης, η αρχική και η τελική σελίδα του άρθρου και το έτος δημοσίευσης).

1.“GΟRGIAS THE SOPHIST ON  NOΝ-BEING: A WITTGENSTEINIAN INTERPRETATION”, SORITES (ΣΩΡIΤΗΣ), ISSN 1135-1349, Issue #13 — October 2001. Pp. 80-89 (http:/www.sorites.net/).
2. “GΟRGIAS THE SOPHIST ON WHAT IS NOT. HOW TO INTERPRET GORGIAS”, Radical Academy (Οregon), The Philosophy Resource Center,  2001, 1-11. (http: //www. radicalacademy.com / studentrefphil6κ. htm)
3. “SOLON’S FORGOTTEN GENEALOGY”, Electronic Antiquity: Communicating the Classics, Vol. 6, Nu.  2001, Virginia Polytecnic and State University (http: // scholar. lib. vt. ejournals/ ElAnt/ V6N1/ bakaoukas.html)
4.“THE ORIGIN OF EUROPEAN NATIONALISM. MODERN GREEK NATIONAL IDENTITY”, Radical Academy (Οregon), Politics Resource Center, 2002, 1-8 (radicalacademy.com/studentrefpolitics22mb.htm)
5. “THE ANCIENT GREEK MORAL TRADITION: AN OBJECTIVIST PHILOSOPHY ON ‘THE GOOD LIFE’”, College Year in Athens Project, 2003 (http://www.radicalacademy.com/studentrefphil.mb1-5htm)
6.“In the Dark Places of Wisdom”, & G. Doukas,  Scholia Reviews ns/2 (2003)
7.“ANCIENT GREEK CULTURAL ‘PROTO-RACISM’. WERE THE ANCIENT GREEKS RACISTS?”, ERCES Online Quarterly Review, ISSN 1811-91223, Vol. 1, No 3 Sept. Oct. 2004, σελίδες 16 (http://www.erces.com/journal/articles/actuel/v04_03.htm)
8.“ΤRIBALISM & RACISM AMONG THE ANCIENT GREEKS. A WEBERIAN PERSPECTIVE”, ANISTORITON: Essays, Vol. 9, March 2005, Section E051, σελίδες 15 (http:// www. anistor. co. hol. Gr /english/ essays/e051.htm)
9.“THE CONCEPTUALIZATION OF ‘CRIME’ IN CLASSICAL GREEK ANTIQUITY. FROM THE ANCIENT GREEK ‘CRIME’ (KRIMA) AS AN INTELLECTUAL ERROR TO THE CHRISTIAN ‘CRIME’ (CRIMEN) AS A MORAL SIN”, ERCES Online Quarterly Review, ISSN 1811-91223, Vol.2 No 2 April-June 2005 (http:// www. erces.com/ journal/ articles/ actuel/v02.htm).
10. “The Metaphysics of the Islamic Experience”, ERCES Online Quarterly Review, ISSN 1811-91223, Vol.2 No 4 October-December 2005 (http:// www. erces.com/ journal/ articles/archives/ volume2/v04/v03.htm).
11.“TERROR OR ERROR (HAMARTIA, HYBRIS)? TERROR(ISM) IN ANCIENT GREEK PHILOSOPHY”, in Thomas Albert Gilly, Yakov Gilinskiy, Vladimir A. Sergevnin (ed), THE ETHICS OF TERRORISM: Innovative Approaches from an International Perspective (17 Lectures), Charles C Thomas Publisher LTD, Springfield, USA, pp. 191-207
12. “Gorgias vs. the Eleatics and the Atomists. Gorgias’ Antiplatonic Theory of Nonbeing as Imagery”Ex Nihilo: The Undergraduate Philosophy Journal of the University of Texas at Austin, Spring 2012, 85-116

13. “NONEXISTENCE. A comparative-historical analysis of the problem of nonbeing”, E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY, University of Economics, Prague, 4/2014

 

Β. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά με σύστημα ανώνυμων κριτών 

(αναφέρονται σε χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από την πιο παλιά και καταλήγοντας στην πιο πρόσφατη.Φαίνεται η σειρά των ονομάτων όλων των συγγραφέων, ο τίτλος της εργασίας, το πλήρες όνομα του περιοδικού, ο αριθμός του τόμου δημοσίευσης, η αρχική και η τελική σελίδα του άρθρου και το έτος δημοσίευσης).

1. “ΣΟΛΩΝ ΕΞΗΚΕΣΤΙΔΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ”, Αρχαιολογικό-Φιλολογικό περιοδικό  Επτάκυκλος τευχ. 4, Αυγ. 1996, 7-19
2. “Η ΕΝΔΟΨΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ (CONFLICT) ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ”, Αρχαιολογικό-Φιλολογικό Περιοδικό  Επτάκυκλος τευχ. 12-13, Ιουν.-Σεπτ. 1999, 161-168
3. “Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟΙ  ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ”, Τετράμηνο Περιοδικό Λογοτεχνίας, Θεωρίας της  Λογοτεχνίας και Κριτικής  Θέματα Λογοτεχνίας, Ιούλιος-Οκτώβριος, 15 (2000), 183-187
4. EΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Περίληψη διδακτορικής διατριβής, Τόμος 18, Τεύχος 54, Σεπτ. 2001
5. «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ», Χημικά Χρονικά, Τχ. 12, Δεκ. 2002, 406-407
6. “ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙ-ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ: “o νους και ο κόσμος μαζί δημιουργούν το νου και τον κόσμο”, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση Τόμος 21, Τχ. 63, Σεπτ. 2004, 285-293.
7. «AΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ», ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  Καλοκαίρι 2005 (τχ. 41), σελ. 67-84
8. “Η ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΜΙΑ ΠΟΠΕΡΙΑΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”, Φιλοσοφία και Παιδεία Ετος 11ο, Τχ. 34, Ιαν.-Απρ. 2005, σελ. 27-29
9. «Mortimer Jerome Adler. Ο Σωκρατικός Φιλόσοφος της Παιδείας”, Φιλοσοφία και Παιδεία, Τευχ. 36, Σεπτ.-Δεκ. 2005, 18-19.
10. «Η ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ. Ο ΠΛΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ‘ΑΝΟΙΚΤΟΥ’ Ή ‘ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΎΠΟΥ’;», Φιλοσοφία και Παιδεία, Τευχ. 12ο, Σεπτ.-Νοε. 2006, 35-38.
11. «Η ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΩΣ ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», Φιλοσοφία και Παιδεία, Τευχ. 13ο, Μάιος-Αυγ. 2007, 36-39.
12. Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ (CONCEPT  FORMATION) ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Φιλοσοφία και Παιδεία, Έτος 13ο Τευχ. 43, Σεπτ. 2008
13. «Οι Δύο Κουλτούρες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Γενεαλογία και Συγκρούσεις Γενικής  και Τεχνικής/ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» [Υπό έκδοση στα πρακτικά του Παιδαγωγικού Συνεδρίου της ΑΣΠΑΙΤΕ «Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπό το Πρίσμα των Εξελίξεων στις Επιστήμες της Αγωγής», Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 8-9 Μαΐου 2009]
14. «H Αντιβακώνεια αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία της Φύσεως. Η θεοφράστεια προσέγγιση», Φιλοσοφία και Παιδεία, Έτος 16ο, Τευχ. 55, Μάιος-Σεπτ. 2010, 41-45

15. « Η Ανθρωπιστική και η Θετικιστική Ερμηνεία της Προσωκρατικής Φιλοσοφίας», Χημικά Χρονικά Ιουλ.-Σεπτ. 2013. 18-26

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε βιβλία-επίλεκτα πρακτικά συνεδρίων 

1. “ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ;”, στο συλλογικό τόμο Φιλοσοφία. Κείμενα-Διδακτικές Προτάσεις- Βιβλιογραφία-Βιβλιοπαρουσιάσεις, Η Βιβλιοθήκη του Φιλόλογου, Φιλόλογος, Θεσ/κη, 2000, σελ. 439-443
2. Σύνεδρος στο Παιδαγωγικό Συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ «Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπό το Πρίσμα των Εξελίξεων στις Επιστήμες της Αγωγής», Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 8-9 Μαΐου 2009 με την εισήγηση «Οι Δύο Κουλτούρες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Γενεαλογία και Συγκρούσεις Γενικής  και Τεχνικής/ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Eξεδόθη ως «Η Μονοδιάστατη Εκπαίδευση. Οι Δύο Κουλτούρες της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Γενεαλογία και Συγκρούσεις Γενικής  και Τεχνικής / Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,  Πανεπιστημιακές Παραδόσεις/Σημειώσεις, ΕΠΠΑΙΚ Αθηνών, ΑΣΠΑΙΤΕ, 2010 , SCEPTORIUM PHILOSOPHICUM, I, IAN. 2010 ( ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάθημα «Φιλοσοφία της Παιδείας» του ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ διαθέσιμες και στο  http://www. http:// sceptoriumphilosophicum).

 

Δ. Ανακοινώσεις σε συνέδρια μετά από κρίση. 

  • 1. Σύνεδρος με πρόσκληση του Εuropean Research Group on Crime Ethics and Social Philosophy (ERCES) και του Παν. της Κρακοβίας, Πολωνία, όπου έλαβα μέρος στο διεθνές συνέδριο “5th Annual Conference of the European Society of Criminology.  Challenges of European Integration”, Kρακοβία, Πολωνία, 31 Αυγ.-3 Σεπτ. 2005, με είσήγησή μου. Θέμα εισήγησης: «Τhe Concept of ‘Crime’ in Ancient Greek Popular Morality. From the ancient Greek ‘crime’ as a political misconduct tο the Christian crime as  a moral sin. A Durkheimian Perspective». Η εισήγηση αυτή δημοσιέυθηκε στο ERCES Online Quarterly Review, ISSN 1811-91223, Vol.2 No 2 April-June 2005 (http:// www. erces.com/ journal/ articles/ actuel/v02.htm). Βλ. το υπ’ αριθμ. 18 αντίτυπο επιστημονικής εργασίας.
  • 2. Σύνεδρος στο Παιδαγωγικό Συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ «Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπό το Πρίσμα των Εξελίξεων στις Επιστήμες της Αγωγής», Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 8-9 Μαΐου 2009 με την εισήγηση «Οι Δύο Κουλτούρες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Γενεαλογία και Συγκρούσεις Γενικής  και Τεχνικής/ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (υπό έκδοση στα πρακτικά του Συνεδρίου).

Ε. Ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς καθόλου κρίση των εργασιών

  • 1. Η ΑΝΤΙΒΑΚΩΝΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ . Η ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: μελέτη υπό την μορφή της παρουσίασης του βιβλίου του Νορβηγού καθηγητή φιλοσοφίας Haakon Smedsvig Hanseen, Θεόφραστος ο Ερέσιος. Ο Φιλόσοφος της Χαράς της Ζωής, Πρόλογος Jostein Gaarder, μτφρ. Κυριακή Παπαδοπούλου-Σαμουελσεν, Εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος, Αθήνα, 2007, σελ. 244. Στην εν λόγω παρουσίαση βιβλίου υπό  την αιγίδα της Νορβηγικής πρεσβείας,  στον Ιανό (21 Οκτ. 2008), εκτός του γράφοντος παρουσίασαν σχετικές εργασίες οι καθ. Θεοδόσιος Πελεγρίνης για την Θεοφράστεια ηθική, η δρ φιλοσοφίας  Mariangela Ielo για την Θεοφράστεια φυτολογία και ο δημοσιογράφος της Καθημερινής Θανάσης Βασιλείου για την ερμηνευτική αξία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας εν γένει.
  • 2. Ομιλητής σε “πάνελ” στον ΙΑΝΟ, Τρίτη 20 Απριλίου, 2010 με θέμα «Ελληνική Κοινωνία Ώρα Μηδέν» και συντονιστές τους Θέμη Ροδαμίτη (καλλιτεχνικό διευθυντή ΕΡΤ) και τον  Νώε Παρλαβάντζα (δημοσιογράφο ΕΡΑ5). Ομιλητές: Απόστολος Αποστολόπουλος, Γιώργος Οικονόμου, Μιχαήλ Μπακαουκας, Δήμος Αβδελιώτης, Σπύρος Βραχωρίτης, Θάνος Κοτζόπουλος

ΣΤ. ΒΙΒΛΙΑ – διδακτικές σημειώσεις. Aναφέρεται και το αντίστοιχο μάθημα στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν.

1. “NOTHING EXISTS. A HISTORY OF THE PHILOSOPHY OF NON-BEING”, Xlibris, Philadelphia, USA, 2002, pp. 148
2. «Ο ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Η ΒΕΜΠΕΡΙΑΝΗ ΕΞΗΓΗΣΗ», Εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος, ΑΘΗΝΑ, 2004, σσ. 124
3. “AN INQUIRY INTO ANCIENT GREEK REALISM. WORDS DO NOT MATTER”, XLibris, Philadelphia, USA, 2004, pp.144.
4. «ΑΝCIENT GREEK ANTI-CAPITALISΜ. A WEBERIAN PERSPECTIVE. A CRITICAL ASSESSMENT», XLibris Publ. Co., Philadelphia, USA, 2005, pp. 201
5. «Από την Οντολογία των Προσωκρατικών στον Αγνωστικισμό του Γοργία», εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αθήνα, 2008, σελ. 327 (*)(*) Μια συνοπτική μορφή αυτού του βιβλίου (111 σελίδων) από τις εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος (2002) με Πρόλογο του καθ. Φιλοσοφίας του Παν. του Εδιμβούργου Theodore Scaltsas ήταν το διδακτικό εγχειρίδιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Φιλοσοφία»  του Παν. Πειραιώς (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, 2001-2003).
6.  Μιχαήλ Μπακαούκας, Μ.Sc., Ph.D.,  «Η Μονοδιάστατη Εκπαίδευση. Οι Δύο Κουλτούρες της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Γενεαλογία και Συγκρούσεις Γενικής  και Τεχνικής / Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,  Πανεπιστημιακές Παραδόσεις/Σημειώσεις, ΕΠΠΑΙΚ Αθηνών, ΑΣΠΑΙΤΕ, 2010  (SCEPTORIUM PHILOSOPHICUM, I, IAN. 2010) (*)

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάθημα «Φιλοσοφία της Παιδείας» του ΕΠΠΑΙΚ διαθέσιμες και στο  http://www. http://sites.google.com/site/sceptoriumphilosophicum/sceptorium-s-contents-periechomena

Ζ. Ποκίλλα ιστορικο-φιλοσοφικά δημοσιεύματα.

1. “ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ”, Νέες Εποχές Το ΒΗΜΑ, 1 Φεβρ. 1998, 44

2.  “Ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PUTNAM”, Νέες Εποχές Το ΒΗΜΑ, 5 Απριλίου 1998, 18

3. “Η ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ”, Αντί  655 (1998), 1

4.  “ΤΟ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ”, Αντί  667 (1998), 58-59.

5. “Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, Νέες Εποχές Το ΒΗΜΑ, 25 Ιουλίου 1999, 14

6.  “ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΣΑΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΜΑΣ”, Αντί 683 (1999), 60

7. “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ”, Αντί 692 (1999), 26-31

8. “ΗΤΟ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΣΟΛΩΝ;”, Ιστορία Εικονογραφημένη 374 (1999), 46-53

9. “ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΣΗ”, Αντί 704 (2000), 47

10. “ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ”, Ιστορία Εικονογραφημένη 380 (2000), 121

11. “ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ”, Αντί 718-719 (2000), 56-61.

12. “ΤΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;”, Ιστορία  Εικονογραφημένη 385 (2000), 34-39.

13. “ΑΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ”, Η Κυριακάτικη Αυγή,  Ενθέματα, 17 Δεκ. 2000, 22.

14. «ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ», Ιστορία  Εικονογραφημένη 397 (2001), 114-117

15. «THE ANCIENT GREEK CONCEPT OF NON-BEING»”, Ancient/Classical History, 2002  (ancienthistory.about.com/library/bl/uk_ bakaoukas2a.html)

16. “THE ANCIENT GREEK CONCEPT OF NON-BEING. THE ELEATIC SCHOOL AND THE ATOMISTS”, Ancient/Classical History, 2002 (ancienthistory.about.com/library/bl/uk_bakaoukas2a.html)

17. “THE ANCIENT DEBATE OVER THE NON-BEING. PLATO vs GORGIAS THE SOPHIST”, Ancient / Classical History, 2002  (ancienthistory.about.com/library/bl/uk_ bakaoukas2a.html)

18. “A CONCISE CRITICAL HISTORY OF PRESOCRATIC PHILOSOPHY. A GORGIANIC APPROACH”, Ancient/Classical History, 2002 (ancienthistory.about.com/library/bl/uk_ bakaoukas3a.html)

19.  “SΟLON’S SALAMINIAN DESCENT”, Ancient/Classical History, 2002  (http:// ancienthistory. about.com/ library/bl /uk_bakaoukas1a.html;)

20. «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ», Μικρός Απόπλους, 2002, 1-5 (www.mikrosapoplous.gr/articles)

21. “ΤΗΕ GOOD LIFE. AN ANCIENT GREEK PERSPECTIVE”, College Year in Athens Project, 2003 (http:// ancienthistory. about. com/library/ bl/ uk_bakaoukas4a1-4e4.htm)

Δημοσιεύτηκε από: anoixtitex   /   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μ.Μπακαούκας   /   11-01-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια.