Η «Ανοιχτή Τέχνη» σας καλεί με ιδιαίτερη χαρά το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Η «Ανοιχτή Τέχνη» σας καλεί με ιδιαίτερη χαρά το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, στις 19.00 στην διάλεξη του Κώστα Γεωργουσόπουλου με θέμα: «Θεματολογία του Μεταπολεμικού Νεοελληνικού Θεάτρου».
Συνέχεια άρθρου